Økte midler til fellesgoder i Oppdal

Bane NOR godtar at Oppdal Næringshus bryter kontrakt.
Nyheter

Fra 1. januar 2018 har Bane NOR overtatt driften av Oppdal stasjon. Dette skriver Jan Bredeveien, styreleder Oppdal Næringshus AS, i en pressemelding.

Opphever kontrakt

Oppdal Næringshus AS og Bane NOR har blitt enige om at den 20-årige driftsavtalen fra 2004 oppheves, og de økonomiske forpliktelsene som Oppdal Næringshus og Oppdal kommune har hatt, opphører fra samme dato. Dermed frigjøres kr 250 000 årlig. Midlene søkes stilt til disposisjon for fellesgodeprosjektet.

Oppdal Skysstasjon ble opprettet i 2004 som et samarbeid mellom NSB, Jernbaneverket, Sør-Trøndelag fylkeskommune, ONF, drosjene i Oppdal og Oppdal kommune. Partene inngikk et ubrytelig samarbeid for 20 år, fram til 2024.

Kun drosjene er leietakere

De siste par årene har det vært lite aktivitet i stasjonsbygget, kun drosjene har vært aktive leietakere. For Oppdal Næringshus og Oppdal kommune har det derfor vært et mål å få Bane NOR til å godta å oppheve samarbeidet og på den måten få frigjort midler til fellesgodeprosjektet og markedsføring av Oppdal.

- Dette har vi nå lyktes med og Oppdal kommunes bidrag til fellesgodeprosjektet kan dermed økes med friske midler årlig. Oppdal stasjon vil bli drevet av Bane NOR med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune. Drosjene vil fortsatt være leietakere i stasjonsbygget.

Takker for bistand

I samarbeid med administrasjonen i Oppdal kommune har styret i Oppdal Næringshus har arbeidet mye og lenge med denne saken. Vi har også fått god bistand fra Arne Braut, Kirsti Welander og Ingvill Dalsegg for bistand. Vi takker alle som har bidratt til å løse denne saken, skriver Bredeveien i pressemeldingen.