Frykter flodbølge når demningen brister

Oppdal kommune har satt kriseberedskap etter snøskred over Driva.
Nyheter

I samråd med politiet har Oppdal kommune satt kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen. Skredet som gikk i Skarbekken, like sør for Klevan, har gått over elva Driva og laget en demning.

- Demningen av snø og rasmasse medfører at elva stiger, og politiet frykter en flodbølge når demningen brister. En geolog som er tilkalt, skal nå vurdere om det skal brukes dynamitt for å sprenge demningen, som er meget kompakt og rundt tre meter høy, skriver Oppdal kommune på sine nettsider.

Ordfører Kirsti Welander forteller til Opdalingen at det er satt ned en kriseledelse hvor rådmannen, noen fra hans stab og ordføreren sitter.

- Vi fikk varsel rundt klokka to i dag av operasjonslederen i Trondheim. Politiet jobber med en vurdering om å stenge E6 og jernbanen. Det er ingen ting som er bestemt enda, sier Welander.

I tillegg har Oppdal kommune jevnlig kontakt med fylkesmannens beredskapsavdeling.

Ordføreren opplyser at geologen fra NVE er på vei oppover og ankommer stedet rundt klokka fire i ettermiddag.

- Hva skal folk gjøre om de har spørsmål i forbindelse med situasjonen?

- De kan ta kontakt med Oppdal kommune, sier Welander.