Trøndelag Høyre vedtok pelsdyr-resolusjon

Lokallag fikk med seg resten av Høyre-Trøndelag på kritikk av egen regjering.

Ingvill Dalseg og Ketil Jacobsen reprsenterte Oppdal Høyre sammen med Erik Skjøtskift og Terje Reitan.  Foto: Privat

Nyheter

Trøndelag Høyres årsmøte vedtok søndag resolusjonen "Støtte til Pelsdyrnæringa" etter initiativ fra lokallagene i Oppdal, Orkland, Melhus og Midtre Gauldal.


Oppdal Høyre taler Erna midt i mot

Fire lokallag oppfordrer Trøndelag Høyre til å be partiet sentralt om å forholde seg til opprinnelig pelsdyrvedtak.


I resolusjonen heter det blant annet at "den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP og Venstre som ble kunngjort 14. januar 2018 åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa de neste årene etter påtrykk fra Venstre. Trøndelag Høyre finner dette sentrale vedtaket svært overraskende og bekymringsfullt. Næringa gir mange arbeidsplasser i vår region både direkte og indirekte.

Næringas forproduksjon understøtter næringsmiddelindustrien og på landsbasis har pelsdyrnæringa de siste 5 år benyttet til sammen ca. 200 millioner kilo slakteavfall fra landbruk, lakseoppdrett og fiskeindustri til konkurransedyktige vilkår. Dette bidrar til å styrke deres konkurransekraft.

Pelsdyrnæringa er også en av de få landbruksnæringene som er eksportrettet. Pels er et naturprodukt og forsøpler ikke havet slik fuske-pels produkter som av noen framholdes som alternativ til naturpels vil gjøre. (...)

I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold samtidig med vedtaket om en bærekraftig utvikling. Disse reglene er i ferd med å implementeres med de kostnader som allerede er påløpt. Noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed fra Regjeringen som vil avvikle næringa med de konsekvenser dette får for familier, lokalsamfunn og tilstøtende næringer. Trøndelag Høyre er opptatt av at næringsliv i Norge skal ha forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. (...)

Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den husdyrnæringen med flest kontroller og som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil de føringene som legges i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd enn i Norge.

- Vi i delegasjonen fra Oppdal er glad for støtten fra årsmøtet. Debatten var god og støtten var stor. Dette sender et klart signal til regjeringen om hva Trøndelag Høyres mener, kommenterer Ingvill Dalseg.

I delegasjonen fra Oppdal var Terje Reitan, Ketil Jacobsen, Erik Skjøtskift og Ingvill Dalseg