Fylket vil ikke sambygge idrettshallene

Et enstemmig hovedutvalg går inn for fylkesrådsmannens innstilling.

Slik skal Oppdal idrettshall se ut i følge skissene fra HUS arkitekter AS.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Et enstemmig hovedutvalg for utdanning i Trøndelag går inn for å plassere den nye idrettshallen i Oppdal der fylkesrådmannen har innstilt på at den skal ligge.

Det blir dermed ikke snakk om en sambygging av ny og gammel hall om fylkestinget følger hovedutvalgets vedtak.

Kilder hos fylket som Opdalingen har snakket med går så langt som å råde Oppdal kommune til "ikke å rote det til nå".

Blant annet går fylket etter all sannsynlighet på en økonomisk smell både når det gjelder underskudd i samferdselsselskapet AtB, samt at det blir økt trykk på vedlikeholde av fylkesveiene, og her kan det bli snakk om å kutte støtte til andre prosjekter.

- Både oppussingen av den videregående skolen til 200 millioner og investeringene til ny idrettshall på rundt 80 millioner burde vært gjennomført for lenge siden, og nå må man få disse prosjektene i gang, råder en kilde Opdalingen har snakket med.

Saken om idrettshallen i Oppdal sluttbehandles i fylket 28. februar.

Det har vært en del diskusjoner mellom folkevalgte i Oppdal hvorvidt man bør be om at fylket revurderer byggeplanene slik de foreligger i dag.

Flere ser fordeler ved å bygge sammen de to hallene, både med tanke på kostnader, miljø og praktisk drift. Andre er redd for at hallen skal bli forsinket eller miste støtte fra fylket fordi man bruker for lang tid.

Etter det Opdalingen kjenner til så støtter både elevene ved videregående, ledelsen ved skolen og idrettsrådet i Oppdal fylkesrådsmannens innstilling om å bygge den nye hallen for seg selv.

- Hvorfor bygge den nye hallen sammen med den gamle, når den gamle hallen kanskje må rives om noen år? uttaler en politiker Opdalingen har snakket med.

- Da er det jo bedre å bygge en nyere hall i tilknytning til den hallen som nå skal bygges, i stedet for å bygge den nye hallen innpå den gamle. Vedkommende ønsker ikke å delta i ordskiftet som nå er på gang mellom de lokalt folkevalgte i Oppdal, men mener selv at dette er nok et argument for ikke å sambygge de to hallene.

Kommunestyret har møte torsdag 15. februar, og der vil nok den nye hallen bli diskutert. Blant annet har rådmann Dagfinn Skjølsvold allerede varslet at han ønsker en forklaring på påstander som enkelte folkevalgte har kommet med i media, om at arbeidsgruppa for den nye idrettshallen ikke har fulgt det mandatet og de oppgavene som de fikk av kommunestyret.