- Unødvendig latterliggjøring av de ansatte

Fagforeningene i Oppdal kommune klager på kommunestyrerepresentant Sigmund Fostads uttalelser om de ansatte i kommunens tekniske enhet.

Sigmund Fostad kritiseres for sin ordbruk av fagforeningene i Oppdal kommune.  Foto: Arkiv

Nyheter

Fagforeningene i Oppdal kommune leverte onsdag 28. februar et åpent brev til ordfører Kirsti Welander, der de viser misnøye til kommunestyrerepresentant Sigmund Fostad sine uttalelser under kommunestyremøtet den 18. januar.

Da strøing av gangfelt i kommunen ble tema, stilte Fostad spørsmål om det var «intelligensen eller viljen» hos de ansatte i teknisk enhet det sto på, når de ikke klarte å strø bare halve gangfeltet, for å gjøre det framkommelig med spark på andre halvdel av gangfeltet.

«Fostad mente at Oppdal burde innføre samme praksis som på Røros, der kun halve vegen strøs. Måten spørsmålet ble stilt på har vakt sterke reaksjoner blant de ansatte. Fostad er åpenbart misfornøyd med at vi har en praksis der hele gangfeltet strøs slik at sparkføret blir dårlig,» heter det i brevet.

Videre skriver fagforeningene: «Dette er en latterliggjøring og raljering med ansatte som er helt unødvendig. En kommunestyrerepresentant er ikke bare ombudsmann for innbyggerne, men også arbeidsgiver for mange hundre kommunalt ansatte. En slik latterliggjøring av de ansatte bidrar kun til å skape en dårlig relasjon mellom kommunestyret og de ansatte.»

Fagforeningene har følgende spørsmål til ordføreren:

- Synes ordføreren det er greit at en kommunestyrerepresentant omtaler en gruppe ansatte på denne måten?

- Vil ordføreren iverksette tiltak for å hindre andre episoder som denne; som svekker tilliten mellom de ansatte og kommunestyret?

Brevet er undertegnet av representanter for Fagforbundet, Tekna, Naturviterne, Samfunnsviterne, Norsk Fysioterapeutforbund, Jordmorforbundet, Nito, Delta, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, FO og Parat.