- Jeg skal kjøre på venstre side

Regelverket for Minicrosser tilsier at brukeren er å betrakte som fotgjenger.
Nyheter

Nils Flå fra Grindal i Rennebu, har helsemessige utfordringer etter et slag, men setter fortsatt stor pris på å kunne farte rundt i nærområdet. Med god hjelp av hjelpemidlene Minicrosser og Terrengen er han derfor ofte å se både langs veien og ute i terrenget.

Og det er når han ferdes langs Fylkesvei 700 at problemet ligger. Flå er nemlig flere ganger blitt stanset av medtrafikanter, som tildels på en aggresiv måte lurer på hvorfor han kjører på venstre side av veien.

- Jeg kjørte nylig fra Hauan (der butikken Army-shop ligger) og hjemover. Etter å kjørt etter meg et stykke, ble jeg stanset av en bilist og i nokså klare ordelag fortalt at jeg burde kjøre på høyre side av veien. Men slik er det jo ikke i forhold til trafikkreglene, sier Flå.

I Norge gjelder nemlig følgende trafikkregler for minicrossere:

"Minicrosser får kjøres med maksimal hastighet opptil 10 km/t. Man anses trafikkmessig da som fotgjenger, og det er også tillatt å kjøre Minicrosser på fortau og gangveier. Hjelm eller sikkerhetssele, eller førerkort er ikke påbudt, og kjøretøyet er kun beregnet på en person".

- Noe helt annet er når jeg kjører Terrengen. Den har jeg forresten kjøpt brukt, med egne penger og uten noen form for offentlig støtte, forteller Flå.

Terrengen, som er et et norsk firehjulsdrevet terrenggående hjelpemiddel, produsert på Stamnan i Rennebu, er etter Veitrafikkloven definert som et motorredskap. Hvilket betyr at dette kjøretøyet, selv om det har en maksfart på 6 km/t, altså lavere fart enn en minicrosser, er å betrakte som et hvilket som helst annet motordrevet kjøretøy. Terrengen skal derfor kjøres på høyre side av veien.

Hvorfor det er ulike trafikkregler som gjelder for disse kjøretøyene, kan en jo saktens lure på, men poenget denne gang, er at Nils Flå, og andre som ferdes langs veien i en Minicrosser, har helt rett.

Etter lovverket skal en minicross kjøres på venstre side av veien. Så det så!