- Ingen skal være i tvil om at vi tilhører venstresiden i norsk politikk

Rennebu Arbeiderparti stilte med fem representanter på historisk årsmøte.

Inger Helene Havdal, Grethe Gunnes, Marit Bjerkås, Arve Withbro og Ola Øie deltok i helga på det første årsmøte i et samlet Trøndelag Arbeiderparti.  Foto: Privat

Nyheter

Ordfører Ola Øie og kommunestyrerepresentantene Grethe Gunnes og Arve Withbro var i helga Rennebus delegater til det aller første årsmøte i et samlet Trøndelag Arbeiderparti.

I tillegg deltok leder i Rennebu Arbeiderparti, Inger Helene Havdal, som observatør og varaordfører Marit Bjerkås som fylkesstyrerepresentant.


- Ingen skal være i tvil om at Arbeiderpartiet er et parti på venstresiden i norsk politikk, det har vi tydeliggjort når vi nå for første gang har vedtatt politikken for det som er blitt landets største fylkeslag i Ap, sier Bjerkås til Opdalingen.

14. februar var det årsmøte i Rennebu Ap, hvor det ble vedtatt flere uttalelser til årsmøte.

- Det var ekstra artig å få med seg fylkesårsmøte på vår politikk. Rennebu Ap hadde hele ni uttalelser til behandling i fylkesårsmøte. Samtlige forslag ble ivaretatt i de vedtatte uttalelsene, og ekstra artig var det at vårt krav om lovfesting av ungdomsråd ble vedtatt som en egen uttalelse med et tillegg om at det også skal gjelde på fylkesnivå, forteller Bjerkås.

Trøndelag Ap sier klart ifra om at ungdomsråd skal være hjemlet i en ny lov som omhandler kommunens ansvar for å bidra til demokratiopplæring.

 - Vår lokalt vedtatte politikk innen helse, infrastruktur, kraftressurser, flyktningepolitikk er ivaretatt og det kan vi ikke være annet enn veldig godt fornøyd med både på egne og Trøndelags vegne, og det gir helt klart ekstra motivasjon til videre engasjement, sier Bjerkås fornøyd.

Oppdal Ap fikk også gjennomslag for sine to uttalelser, den ene i tråd med Rennebu Ap sin uttalelse angående kraftressurser og den andre for bevaring av pelsdyrnæringen.

- Begge deler er svært viktig for våre to kommuner, men er også avgjørende for flere trøndelagskommuner, understreker Bjerkås.

Fra 1. oktober og frem til årsmøtet i Trøndelag Ap, har fylkesstyret hatt et interimstyre, og årsmøtet valgte altså det historiske første årsmøtevalgte styret for fylkespartiet. Der ble Kristian Torve fra Oppdal valgt som studieleder og del av arbeidsutvalget og Marit Bjerkås ble valgt som leder av kvinnenettverket og del av arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av fem medlemmer, i tillegg består styret av ti styremedlemmer og fem varamedlemmer.

Videre bleKirsti Welander valgt inn i valgkomitéen og Ola Øie ble innvalgt i nominasjonskomitéen.

- Trøndelag er et nytt og stort fylke, det at vi her sør i det nye fylket er godt representert på fylkesnivå vil være viktig. Så skal både jeg og Kristian gjøre vår jobb i fylkesstyret og forhåpentligvis gjøre oss tilliten verdig. Det er store oppgaver som ligger foran oss, men vi har litt av et lag i ryggen så jeg gleder meg til å sette i gang, sier Marit Bjerkås.