- Nye bønder har mye å forholde seg til

Landbrukskontorene i Oppdal og Rennebu ønsker å bli kjent med våre nye bønder.

Sau  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

- Dette er et arrangement vi har hatt tradisjon for i mange år. Informasjonsmøtet for nye bønder er et tiltak det står i landbruksplanen vår at vi skal ha årlig, sier Jenny Kristin Heggvold ved landbrukskontoret i Oppdal.