Vil felle 15 moskus for å hindre konflikter

Fire kyr og tre kalver avlivet denne uka.
Nyheter

Miljødirektoratet har vedtatt at inntil 15 moskus kan felles på Dovrefjell for å hindre konflikter mellom mennesker og dyr. Sju dyr ble felt mandag.

Under årets telling er det registrert 244 moskus på Dovrefjell, noe som er over bestandsmålet. Forvaltningsplanen for moskus har et delmål om at vinterbestanden ikke bør overstige 200 dyr.

Sju av dyrene fellingsvedtaket omfatter ble felt mandag. Det dreide seg om fire kyr og tre kalver. De ble felt i Vålåsjøhø sør for Hjerkinn i Dovre kommune, nær et hytteområde.

– Det er snakk om å felle dyr som utgjør en trussel mot mennesker og allmenn ferdsel. Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper av dyr og enkeltindivider som oppholder seg utenfor kjerneområdet og i de delene av kjerneområdet hvor faren for konflikter med mennesker er aller størst, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.