Deler du brønn med naboen må du registrere den hos Mattilsynet

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.
Nyheter

Før 1. juli skal Mattilsynet ha oversikt over alle vannforsyningssystem; dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som en hjemmel i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, er ikke pålagt å registrere sin vannforsyning hos Mattilsynet.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

-Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet.

Kommunen vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.