Disse vegene får nytt dekke

I mai starter asfaltsesongen og flere veier i vårt distrikt får en liten ansiktsløftning.
Nyheter

Statens vegvesen skal asfaltere 120 kilometer riksveg og 200 kilometer fylkesveg. I Trøndelag skal til sammen 740 kilometer riksveg og 4760 kilometer fylkesveg få nytt dekke.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- Fylkestinget har bevilget 444 millioner kroner til vedlikehold av vegnettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 kilometer fylkesveg. Ytterligere 72 kilometer med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

- Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort, sier Kipperberg.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 millioner kroner til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

Disse lokale strekningene får nytt dekke

I Oppdal og Rennebu skal disse vegene asfalteres:

  • E6 Oppdal - Moen: 3,7 kilometer
  • E6 Ulsberg x riksveg 3 - Pynten: 1,4 kilometer
  • Riksveg 3 Hedemark grense - Nåverdal bru: 1,6 kilometer
  • Riksveg 70 Lønset - Slipran: 6,5 kilometer

Slik bestemmes hvilke strekninger som får ny asfalt

For å få best effekt ut av pengene, så velger Statens vegvesen å asfaltere lengre strekninger. I Trøndelag skal det for eksempel asfaltere 35 kilometer av fylkesveg 766 i Lauvsnes i Flatanger og 12 kilometer av fylkesveg 710 mellom Orkanger og Agdenes.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Det gjør de ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. De får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene. Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

Asfaltering mellom mai og september

De begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september.

- Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet, står det videre i pressemeldingen.

Det velges steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk.

- Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år, står det i pressemeldingen.