Nå kan arrangører søke om tilskudd

Alle som står i bresjen for et idretts- eller kulturarrangement i 2018, har nå mulighet til å søke tilskudd.

Illustrasjonsfoto  Foto: Arkiv

Nyheter

Frivillige lag og foreninger i Oppdal kommune kan nå søke om tilskudd til idretts- og kulturarrangementer, skriver kommune på sine hjemmesider. Søknaden må være kommunen i hende per e-post eller i posten innen 15. mai.

Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangementer som bidrar til å sette Oppdal på kartet.

Dersom du arrangerer et idretts- eller kulturarrangement, kan du sende en søknad som må inneholde en kort beskrivelse av arrangementet, budsjett og oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Det kan i denne perioden søkes om støtte til tiltak som avvikles i løpet av andre halvdel av 2018.