Elevene får innblikk i primærnæringen

Landbruksspillet har vært en del av undervisningen på ungdomsskolen i snart tjue år.

Knut Berntsen, Terje Uv og Lars Uv er alle gårdbrukere i Rennebu. Fredag er de i klasserommet til 9. trinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole og gjennomfører Landbruksspillet.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Ved Rennebu barne- og ungdomsskole har det siden slutten på 80-tallet blitt avsatt en dag, der elevene i 9. trinn får dypgående kjennskap til en av kommunens aller viktigste næringer.

- Jeg har selv vært gjennom prosjektet som elev her på skolen, sier gårdbruker Lars Uv.

Faktum er at en tredjedel av sysselsettingen i Rennebu er relatert til landbruket, så hva er vel mer naturlig enn at den oppvoksende slekt får førstehånds kunnskap om hvordan det er å drive et gårdsbruk.

Det er altså primærnæringen selv som initierer tiltaket, og forteller her hvordan spillet er lagt opp.

- Landbruksspillet går ut på å kjøpe en gård og drive denne. Da må det føres regnskap, ta hensyn til utgifter og inntekter og underveis ta viktige valg, forteller Knut Berntsen i Rennebu Bondelag.

Berntsen var sammen med kollegaene Terje Uv og Lars Uv, i klasserommet hele fredag for å bistå elevene.

- Elevene får tre driftsformer å velge i; kudrift, gris med korn og økologisk landbruk. Så må de forholde seg til blant annet kiloprisen på såkorn og alt annet driften av et gårdsbruk medfører. En gård er jo å sammenligne med en hvilken som helst annen bedrift, sier Berntsen.

Kontaktlærer Rune Skjolden ønsker også tiltaket velkommen.

- Vi synes det er gjevt at de kommer hit, og jeg synes det er bra at elevene får kjennskap til næringen. Vi er en landbrukskommune, og dette kan også være med og bidra til rekrutteringen til landbruket, sier han.

De relativt unge representantene for landbruket i Rennebu, er på tross av noen skjær i sjøen, optimister med tanke på fremtiden.

- Det blir stadig færre bruk, og antall familier relatert til landbruk vil nok gå i minus. Likevel er interessen stor i Rennebu, og vi er optimister på næringens vegne, sier de.