Høstens store NATO-øvelse nærmer seg

Berørte kommuner møter forsvaret, politiet og fylkesmannen.

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Fyllkesmannen, forsvaret og politiet har slått seg sammen og vil i nærmeste fremtid gjennomføre en serie møter der de vil informere berørte kommuner om høstens store NATO-øvelse.

- Berørte kommuner vil oppleve å få besøk av flere tusen NATO-soldater og det er viktig at publikum for så mye informasjon som mulig om øvelsen i oktober, sier Rune Haarstad, Kaptein i HV12.

Førskommende torsdag fra klokken 09.00 avholdes det et møte i kommunestyresalen i Rennebu som omhandler kommunene Rennebu, Oppdal og Midtre Gauldal. 

Møte i Rennebu vil bestå av brief fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), brief fra politi og fylkesmann, og det vil bli lagt opp til en diskusjon mellom partene

- Diskusjonen vil handle om hvordan kommunene best mulig kan nå ut til sine innbyggere og berørte bedrifter og organisasjoner. Møtet er også en arena for Fylkesmannens koordinering ned på kommunalt nivå, sier Haarstad.

Det foreløpige programmet for møtet på Berkåk torsdag morgen, vil se slik ut:

Sjef HV12: Innledning om øvelsen - overordnet

G3: Mere detaljert informasjon med hensyn til øvelsen i de aktuelle kommuner 

Miljøvernoffiser: Rutiner og opplegg for miljøvern og skadebegrensing 

Politi: Føringer fra Politiet til berørte kommuner 

Forsvarets logistikk: Muligheter for lokalt næringsliv

Fylkesmannen: Føringer fra Fylkesmannen 

Møtet varer i omlag to timer, og avsluttes med diskusjoner rundt bordet og avklaringer av eventuelle innspill.