Starter forebyggende hjemmebesøk

En flerfaglig gruppe jobber for å bedre hverdagen for eldre i Rennebu. Onsdag ble denne jobben markert.
Nyheter

"Hva er viktig for deg-dagen" ble markert på torget i Rennebu onsdag. For å sikre de eldre brukernes behov for å møte koordinerte og trygge tjenester, er kommunen med i et prosjekt som heter "Gode pasientforløp", i regi av KS og Folkehelseinstituttet.

- Fokuset er å spørre brukerne hva som er viktig for dem, i stedet for å spørre hva som er i veien med dem, sier Elin Irene Grøtte i hverdagsrehabileringsteamet i Rennebu.

Tilrettelegger

Hverdagsrehabiliteringen er et samarbeid mellom hjemmesykepleien, hjemmehjelpen og sykehjemmet. Der tilrettelegges hverdagen for de eldre.

- Dersom man har behov for å bedre funksjon eller kjenner noen som har behov for dette, vil man få tilbud om kartlegging og seks ukers oppfølging, for å trene på å få til noe som er viktig for seg selv, sier Grøtte.

I tillegg til dette, startes det med forebyggende hjemmebesøk for dem som er over 75 år etter sommerferien.

- Målet med hjemmebesøket er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv i egen bolig lengst mulig, sier Grøtte.

Viktig

Helse og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt virkemiddel i kommunens forebyggende arbeid. Det er vedtatt politisk at Rennebu kommune skal ha en tjeneste for oppsøkende hjemmebesøk til de som er over 75 år.

Hva er viktig for deg-dagen ble markert med stort oppmøte fra politikere og kommunens ledelse. I strålende solskinn ble det vartet opp med kake, bålkaffe, seniordans og demonstrasjon av elsykkelen som tilhører sykehjemmet.