Sesongstart for Snøheimbussen

Skyttelbussregimet er innført for å få minst mulig trafikk av biler, syklister og gående langs vegen.

Snøheim. Arkivfoto  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Snøheimbussen starter å kjøre til Snøheim 22. juni etter at Stortinget har bestemt at vegen fra Hjerkinn til Snøheim skal bli liggende. Det er også bestemt at det skal være busstransport fra Hjerkinn til Snøheim. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg å drive Snøheimbussen etter dialog med Statskog og fjellstyret, Nasjonalparkforvaltningen med flere.