Eksplosivt storprosjekt dypt inne i fjellet

Trønderenergi fraktet 40 tonn tung portal for å muliggjøre tunnelsprenging en halv kilometer inn i fjellet ved Driva kraftverk.

Det eneste folk kommer til å merke, er at bekkene Otta, Storbekken og Lona vil gå i sine naturlige elveleier, i stedet for å gå inn i tunnelsystemet Torbjørn Aadal

Nyheter

Sandfanget i tunellene ved Driva kraftverk er i ferd med å fylles opp. Skal kraftverket klare å fortsette å produsere strøm for fullt, må dette tømmes.