- Grensejusteringer mellom kommuner må behandles i Stortinget

Stortingsgruppa til Senterpartiet har lagt fram et forslag om lovendring.
Nyheter

Senterpartiet krever at grensejusteringer mellom kommuner som det er uenighet om lokalt, må behandles i Stortinget. Det kommer frem i en pressemelding fra Stortingsrepresentantene til Senterpartiet.