Har ikke øremerket penger til Nerskogveien

Fylkestinget øremerket ikke penger til Nerskogveien under dagens møte, men hovedutvalgsleder veg, Gunn Stokke, benekter at veien nedprioriteres.

Utbedringer av Nerskogveien nedprioriteres av Fylkestinget.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Ingvill Dalsegg sier at Høyre sto ved sine ord, da Pål Sæther Eiden på vegne av Venstre, FrP og Høyre foreslo å bruke 50 millioner kroner på samferdsel fra talerstolen. Han trakk spesifikt fram Nerskogvegen som en av veistrekningene hvor behovet var størst.