Inviterer til sosialt samvær for damer i alle aldre

Frivilligsentralen, Mental Helse Oppdal og Innvandrertjenesten ønsker å samle de som er alene i hverdagen.

Torgun Sunde Fladby (t.v.), Hana Bahta, Ingunn Lein Asphaug og Elin Bretten håper flere vil benytte seg av dette tilbudet. Hana Bahta hadde tatt turen til Frivilligsentralen på tirsdag for å være med på dette. Hun har bodd i Norge i åtte år og de siste fire i Oppdal. Hun fikk vite om tilbudet gjennom skolen. Foto: Katrine Silseth Naas  Foto: Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Frivilligsentralen, Innvandrertjenesten og Mental Helse Oppdal setter i gang med et nytt prosjekt hvor det viktigste er å få tak i de som er alene i hverdagen og som bare er hjemme.

– Dette blir et kvinneforum. Vi ser at det er en del enslige som ikke tør å gå ut og som kanskje savner et nettverk rundt seg. Derfor kan dette være en fin arena og å bli kjent med andre på, forteller Ingunn Lein Asphaug, Elin Bretten og Torgun Sunde Fladby til Opdalingen.

– Dørstokkmila er vanskelig å seire over

De forteller at det er dørstokkmila som er det vanskeligste å seire over.

– Den første gangen er alltid verst, men når du har møtt opp første gangen, blir det lettere å komme tilbake, sier de.

De har formidlet informasjon om dette treffet gjennom NAV, de har hengt opp plakater og flyers på barnehager i sentrum og på butikker. I tillegg har de skrevet mye om det på sosiale medier.

Mental Helse Oppdal og Innvandrertjenesten har også kommunisert informasjonen til sine. Men selv om informasjonen har vært tilgjengelig, har det ikke vært mange som har dukket opp til nå.

– Responsen har ikke vært slik som vi ønsket og det kan være mange faktorer til det, sier Lein Asphaug.

– Mange synes at høytider er vanskelige, men sommeren kan være minst like vanskelig for mange. Sommeren og ferien handler mye om familie og det er ikke alle som reiser bort på ferie. Det er mange som går hjemme og det var en av grunnene til at vi valgte å starte opp nå, sier de.

Dette er noe de også kommer til å fortsette med utover høsten.

– Jeg tror det er kjempeviktig å ha noe som er fast, for da setter du pris på det i hverdagen, sier Bretten.

Ønsker matlaging

– Hvordan blir opplegget fremover?

– Vi ønsker å få de som kommer hit med oss og at de selv kan være med på å bestemme selv hva de vil gjøre. Noen ønsker kanskje bare å ta en prat, mens andre kanskje vil lese avisen eller strikke og det skal være muligheter for å gjøre det man vil, sier de.

– Jeg har et ønske om at en dag i måneden så skal vi ha mat. Det hadde vært utrolig spennende om vi hadde fått noen av våre nye landsmenn til å lage mat fra sitt hjemland. De har kvaliteter som vi ikke har, så det hadde vært spennende og lærerikt for alle, sier de.

Det var Lein Asphaug og Bretten som tok kontakt med Frivilligsentralen angående et tidligere tilbud som de savnet. Tidligere var det strikkekafé, men om dette skulle startes opp igjen, ville de ikke kalle det for det.

– Stemningen her blir løs og lystig og det blir sosialt samvær for oss damer i alle aldre, sier de.

De sier at mennene har som regel et forum å være, mens kvinnene har veldig lite.

– Derfor er det veldig viktig at vi får dette på plass, sier de.