Lang ventetid på vandelssøknad

Politiet oppfordrer spesielt sjåfører i næring om å være tidlig ute med søknad.

Finn Skårsmoen opplyser om at folk må beregne lang ventetid på vandelsattest. 

Nyheter

Trafikk