Ber bilistene om å passe på

Faren for et ublidt møte mellom vilt og kjøretøy gjelder ikke bare E6 - men alle veier.

Håvard Rønning i Rennebu utmarksråd håper oppfordrer til varsomhet i trafikken. Faren for å støte på hjortevilt er reell.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Bare i Rennebu er det så langt i 2018 registrert 28 viltpåkjørsler med bil. Om det i tillegg finnes mørketall er usikkert, men sannsynlig.