Fortsatt Trøndelags beste kommune

Nyheter

Oppdal faller noen plasser på Kommunebarometeret, men holder fortsatt plassen som Trøndelags beste kommune. Oppdal ender i år på 17. plass, ned fra 7. plass i fjor.

Rennebu faller fra 360. plass i 2017, til 375. plass i 2018.

Begge våre kommuner scorer forholdsvis godt på barnehage og barnevern, mens de i pleie- og omsorgssektoren kommer desto dårligere ut av rangeringen.


- Trøndelags beste kommune

Adresseavisen sparer ikke på superlativene om Oppdal i dagens utgave av avisa.


Det er Kommunal Rapport som utarbeider barometeret, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.


- Oppdal kommune er helt i toppsjiktet når det kommer til helse

Oppdal kommer på 7. plass i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport, mens Rennebu havner på 358. plass i den samme målingen.


Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2017. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Dette scorer våre kommuner:

Barnehage (10 % vekt i barometeret)

Oppdal: 48. plass (47 i 2017)

Rennebu: 25. plass (6 i 2017)

Barnevern (10 %)

Oppdal: 26. plass (27)

Rennebu: 48. plass (4)

Grunnskole (20 %)

Oppdal: 35. plass (41)

Rennebu: 315. plass (404)

Helse (7,5 %)

Oppdal: 25. plass (19)

Rennebu: 197. plass (15)

Kostnadsnivå (5 %)

Oppdal: 135. plass (160)

Rennebu: 358. plass (369)

Kultur (2,5 %)

Oppdal: 107. plass (179)

Rennebu: 148. plass (123)

Miljø og ressurser (2,5 %)

Oppdal: 218. plass (218)

Rennebu: 418. plass (397)

Pleie og omsorg (20 %)

Oppdal: 244. plass (227)

Rennebu: 390. plass (285)

Saksbehandling (2,5 %)

Oppdal: 136. plass (112)

Rennebu: 309. plass (247)

Sosialtjeneste (7,5 %)

Oppdal: 196. plass (221)

Rennebu: 129. plass (148)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Oppdal: 25. plass (19)

Rennebu: 197. plass (15)

Økonomi (10 %)

Oppdal: 121. plass (190)

Rennebu: 199. plass (299)


Kårer Norges frekkeste kommuner

Se Norgeskartet som viser hvor mye sexleketøy som selges i Oppdal og Rennebu.


Kommunal Rapport påpeker at dette er en rangering, ikke en kvalitetskontroll. Hva som måles i kommunesektoren forandres over tid. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigere tjenester enn saksbehandling og kultur, for eksempel. Derfor har de to viktigste sektorene en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. Kommunal Rapport står for vektingen, som skiller mellom de viktigste og ikke fullt så viktige nøkkeltallene.

Førde kommune i Sogn og Fjordane kommer best ut i 2018, mens Porsanger i Finnmark rangeres til å være landets dårligste å bo i.