Oppdal kommune med viktig budskap til oss alle

Sjekk hva slags gjerde du kan sette opp - og husk båndtvangen!

Over 50 000 sau og storfe er nå på beite i Oppdal kommune. Sett opp et ordentlig gjerde som dyrene ikke kan komme gjennom og husk båndtvangen.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Oppdal kommune har sendt følgende SMS til hytteeierne i kommunen, men presiserer at budskapet gjelder alle:

"Vi minner om at det er beitesesong for 48000 sau og 3000 storfe i Oppdal kommune.

Husk båndtvang fra 1. april til 31.1oktober.

Vet du at el-nett eller el-tråd ikke er lov å bruke uten tilkoblet strøm? El-gjerde krever daglig tilsyn og er ikke tillatt å ha stående når du ikke er på hytta.

For å unngå å finne lidende/døde dyr i gjerdet ved hytta, sett heller opp et permanent gjerde som lam ikke kan komme gjennom.

Sjekk din reguleringsplan for hvor mye av tomta som kan gjerdes inn".

Hvert år blir sau og lam sittende fast i dårlige og/eller ulovlig oppsatte gjerder, noe som selvsagt påfører dyrene unødige lidelser. Det er altså all grunn til å følge kommunens budskap, og vi slutter oss selvsagt til avslutningsordene på meldingen fra Oppdal kommune; God sommer!