Skyhøy fare for skogbrann

Trøndelag brann- og redningstjeneste med kraftig henstilling til oss alle.
Nyheter

Hei oppdalinger og oppdalsturister!

- Det er ikke tillatt å tenne bål eller grill. Unntaket er grilling på egen terrasse, skriver Trøndelag brann- og redningdstjeneste (TBR) på sine hjemmesider.

Leder for TBR Sør, Steingrim Falksete, presiserer at henstillingen gjelder både for Oppdal og Rennebu, og utdyper;

- Dette er en sterk anmodning, ja, nærmest en ordre: ikke tenn på slik forholdene er nå, heller ikke på terassen. Vent til etter at det er kommet en god del nedbør.

Falksete sier at selv en bålpanne på verandaen kan føre til brann.

- I prinsippet kan vi ikke nekte noen å grille på verandaen, men om det skulle føre til brann i utmarka, bryter du faktisk loven, for da slår Aktsomhetsparagrafen inn. Du har et personlig ansvar, og det skal ikke mer enn en liten trekk til, før gnister sprer seg til utmarka utenfor hytta, sier han.

Det er som kjent totalforbud mot bål i utmark fra 15. april til 15. september.

- Den lange nedbørsfattige perioden vi nå er inne i, gjør det så tørt at det i praksis burde være forbudt med åpen ild over alt. Det står ikke om liv om du må vente med å fyre opp grillen din. Vent til det har kommet nedbør, ganske mye nedbør, er det velmente rådet fra Falksete.