Økning i elevtall - har venteliste på alle utdanningsprogram

Rektor Torkild Svorkmo-Lundberg gleder seg over økning i elevtall.  

1. inntak Oppdal vgs.
 1. inntakVenteliste
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk164
Vg2 Byggteknikk113
Vg1 Elektrofag170
Vg2 Elenergi92
Vg1 Helse- og oppvekstfag255
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag90
Vg2 Helsearbeiderfag90
Vg1 Idrettsfag340
Vg2 Idrettsfag300
Vg3 Idrettsfag290
Vg3 Påbygning140
Vg4 påbygning50
Vg1 Studiespesialisering315
Vg2 Studiespesialisering280
Vg3 Studiespesialisering270
Egen gruppe10
Vg4 idrettsfag50
Sum30019
Nyheter

Førsteinntaket til videregående utdanning er nå klart. Ved Oppdal videregående skole regner man nå med et elevtall opp mot 320 personer.

- Vi får en økning i elevtallet på rundt 30 elever fra i fjor. Det er vi veldig godt fornøyde med, sier rektor Torkild Svorkmo-Lundberg.

Han sier det er mange år siden skolen har hatt så mange elever, og det er ventelister på alle utdanningsprogram.

- Vi må nok 7-8 år tilbake i tid for å finne så høye tall, det ter positivt. Det er sikkert tall som politikerne legger merke til, når de til høsten skal diskutere utbygging av skolen.

Rektoren trekker frem tre årsaker som de viktigste til økningen; stort avgangskull fra Oppdal ungdomsskole, mange elever med minoritetsbakgrunn og voksenrett oog en økning i antallet landslinjeelever.

Rektoren mener tallene viser at de er en attraktiv skole, men at det er litt bekymring dersom det skulle vise seg at ungdom fra regionen ikke får tilbud ved skolen.

- Vi har dialog med inntakskontoret, og jobber med å få inn alle elevene. Det dreier seg blant annet om en del pesoner med voksenrett, altså personer over 25 år, sier rektoren.

Det er landslinjetilbudet i alpint som er det desidert mest populære tilbudet ved skolen.

- Der kunne vi nok tatt inn tre ganger så mange elever om vi hadde hatt mulighet. Men det er mange som ønsker seg inn på det vanlige idrettsfagstilbudet også. Det å kombinere en aktiv skolehverdag med generell studiekompetanse, det er et bra tilbud.