Skarven spiser unglaksen

Skarven på bildet er fotografert midt ute i elva ved Flågrenda i Rennebu. Foto: Privat  Foto: Foto: Privat

Nyheter

Rennebu kommune har mottatt henvendelser fra elveeiere langs Orkla om at skarer av fuglearten Skarv, er kommet til elva for å forsyne seg av ung laks (smolt). Elveeierne ber kommunen om tillatelse til skadeskyting av fuglene.