Får nyttig arbeidserfaring på Boas i sommer

Nora Røtvei (18) er en av de mange ungdommene som får jobberfaring i Oppdal kommune gjennom «Ung i jobb»-ordningen.

Hun tar initiativ og snakker med de gamle. Kari Storli

Nyheter

Ungdom