- Vi ligger helt i rute

Idrettshallprosjektet ligger godt an til å bli ferdigstilt til planlagt tid – 20. juni 2019.
Nyheter

Prosjektleder fra Fylkeskommunens side er sivilingeniør Atle Holberg ved Fdv-Consult, mens Næringsbygg AS er blitt hyra inn som totalentreprenør.