I Stenberg og Skjønsbys fotspor

34 nordmenn, majoriteten av dem trøndere, falt under slaget i Gratangsbotn i 1940. To av dem var oppdalinger.
Nyheter

Etter at Helge Husby skrev boka «Slaget i Gratangsbotn 25. april 1940», har mange ønsket seg en guidet tur med forfatteren i området Trønderbataljonen kjempet mot den tyske overmakten for 78 år siden.