Lav ledighet i sommer

5 212 personer var ved utgangen av juli helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på syv prosent.
Nyheter

Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 199. Det gir en bruttoledighet på 2,6 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 2,9 prosent.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Trøndelag på 2,0 prosent, det samme som forrige måned.

Ledighetsnedgangen favner bredt

I juli måned synker ledigheten for alle aldersgrupper. For aldersgruppene over 40 år synker ledigheten med 10 prosent, mens nedgangen de yngste aldersgruppene er noe mindre. Antallet nye stillinger er fortsatt økende.

I årets syv første måneder har antallet nye stillinger økt med ca 50 prosent.

For juli er økningen på vel 20 prosent. Noe av årsaken skyldes at NAV har bedre system for å fange opp stillinger, men et godt arbeidsmarked står for en god del av økningen.

Ledighetsnedgang innenfor de fleste yrkesgrupper

Den positive utviklingen vi har sett de siste månedene gjør seg fortsatt gjeldene for de store yrkesgruppene. Det er fortsatt en særlig god utvikling for ingeniør- og ikt-fag, innen industrien samt bygg og anlegg.

– Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper. Vi ser også at antallet som går lenge ledig er på vei ned, med en reduksjon på syv prosent det siste året, sier Jan Arve Strand, konstituert avdelingsdirektør i NAV Trøndelag

27 kommuner med ledighet under to prosent

Godt over halvparten av kommunene i fylket har en ledighet under to prosent ved utgangen av juli, og av disse har åtte kommuner en ledighet på en prosent eller lavere. I flere av kommunene er ledigheten så lav at det ikke kan oppgis tall.

Høyest ledighet finner vi Meldal hvor 3,5 prosent av arbeidsstyrken er uten sysselsetting. Deretter følger Frøya med 3,3 prosent. Blant de større byene har Namsos den laveste ledigheten med 1,8 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent. Trondheim og Steinkjer har henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent.