Vil bygge næringslokaler på Tågvollan

Eierne er i dialog med næringsaktører som ønsker å flytte inn.

Her er tomtearealet som skal brukes til nye næringslokaler markert. Den gamle sagtomta ligger langs E6, ved avkjøringa mot Industriområdet nord for Oppdal sentrum. 

Nyheter

Setra Drift AS og plankonsulent Asplan Viak AS har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid for nye næringslokaler ved den gamle Sagtomta på Tågvollan.