- Planen er at alle skal få førstegangs besøk innen utgangen av 2019

Rennebu kommune og Trøndelag brann- og redningstjeneste informerer om feieavgiften.

Stor eller liten, hyppig eller sjelden i bruk. Alle eiere av fritidseiendommer får nå regning på feiing.  Foto: Ilustrasjonsfoto

Nyheter

Eiere av samtlige fritidsboliger i Rennebu kommune, får i disse dager regning på feiing. I og med at dette er en ny ordning, informerer nå Rennebu kommune om tjenesten på sine hjemmesider.