Hvem skal stå for utleien av ny idrettshall?

Fylkeskommunen og kommunen er uenige om hvem som skal stå for utleien av nyhallen til lag og foreninger på kveldstid.
Nyheter

Det er fylket som er byggherre og som vil være eier av den nye idrettshallen. Kommunens bidrag, som medfører 2,0 millioner kroner i årlige utgifter og tapte leieinntekter, er innarbeidet i kommunens handlingsplan som et årlig driftstiltak.