Hjemmelaget og varm mat i skolekantina

Valgfaget "Produksjon av varer og tjenester" ved Rennebu ungdomsskole lager varmretter som selges til medelever og lærere.
Nyheter

Klokka er ti på elleve formiddagstid, og elevene på ungdomstrinnet ved Rennebu barne- og ungdomsskole strømmer til skolekantina. Det er matfriminutt, og i motsetning til det andre skoler ikke så langt unna opplever, er det her på den sosiale møteplassen, inne på skolens område, elevene på Berkåk samles.