Fengsel etter sykkeltyveri

Nyheter

En mann i 20-årene er dømt til fengsel i ni måneder, hvorav fem måneder gjøres betinget, etter blant annet sykkeltyveriet i Oppdal, der VPG ble frastjålet fire sykler. Mannen fikk en prøvetid på tre år. Han får fradrag på 69 dager i varetekt. Mannen dømmes også til å betaler erstatninger på til sammen 29 000 kroner.

Mannen dømmes i tillegg for en rekke andre lovbrudd, blant annet besittelse av narkotika. Han ble også stoppet i Oppdal mens han var i besittelse av en kniv. Denne kniven inndras.

Av totalt åtte poster i tiltalebeslutningen, erkjente tiltalte seg skyldig i sju. Den eneste posten han ikke erkjente, var tyveriet i Oppdal. retten mener det er bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte stjal syklene til en verdi av 195 000 kroner.