Siste sjanse til å nominere din favoritt

Næringslivsprisen skal igjen deles ut. I fjor vant Otretek, hvem fortjener prisen i år? 

Nyheter

Tirsdag er siste frist til å nominere din favoritt til å vinne prisen for årets bedrift i Oppdal og Rennebu.

Bakgrunn: Næringslivsprisen deles ut under næringskonferansen 7. november, og den gjeve prisen er i år på 15 000 kroner fra Oppdalsbanken, samt markedsføring i Opdalingens kanaler til en verdi av 45 000 kroner og et diplom som synlig bevis på vinnerbedriftens enestående arbeid siste år.

Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet rundt bedrifter som bidrar til vekst, optimisme, skaper resultater og gir økt verdiskapning for næringslivet i Oppdal og Rennebu.

Om du ønsker å nominere en bedrift, så sendes nominasjonen på e-post til undertegnede innen 25. september. Deretter kommer juryen sammen for å nominere et finalefelt, som så blir portrettert i Opdalingen. Vinneren blir valgt ut blant disse, og avgjørelsen presenteres på Næringskonferansen.

I juryen sitter en representant fra Oppdalsbanken og Opdalingen, samt fjorårets vinner og representanter for næringslivet i henholdsvis Rennebu og Oppdal.

Dette er premissene for prisen: «Årets bedrift» skal deles ut til en bedrift med hovedkontor i Oppdal og Rennebu som har en solid og troverdig lokal forankring. I sin vurdering skal juryen ta hensyn til bedriftens økonomiske utvikling, arbeidsmiljø og de ansattes generelle arbeidsvilkår, kompetanse og mulighet til å utvikle bedriften. Prisen er ingen gründerpris, men juryen skal likevel være oppmerksom på nye initiativ og nyskapning i distriktet.

At bedriften kan være en viktig pådriver til å skaffe nye arbeidsplasser i området skal telle ekstra positivt. Bedriften bør være godt synlig i lokalsamfunnet, og gjerne en aktiv samfunnsaktør. Bedriften skal også være en positiv pådriver til samarbeid på tvers av fagområder der det er naturlig og praktisk gjennomførbart. Prisen kan, dersom juryen finner det riktig, tildeles en bedrift som helt spesifikt er et eksempel til etterfølgelse. Juryens avgjørelse er endelig og juryen kan fra år til år selv å vekte spesifikke punkt i premissene.

Tidligere vinnere av Næringslivsprisen er Oppdal Spekemat, VPG, LH Bygg, Admento, Elotec, Lund Hyttebygg og Otretek.

Send ditt forslag til: truls.lereggen@opdalingen.no