Kampen om veien tilspisser seg - over 60 kom med innspill

Kommunen har mottatt 62 merknader på forhåndsvarsel om ekspropriasjon, og kampen om vinterbrøytet Gjevilvassvei og storstilt hytteutbygging i Gjevilvassdalen tilspisser seg.

Striden står om denne veitraseen i Gjevilvassdalen skal brøytes for biltrafikk, eller om den fortsatt skal benyttes som skiløype. Foto: Bjørn Andreassen  Foto: Foto: Bjørn Andreassen

Nyheter

Kommunestyret i Oppdal vedtok i juni 2016 områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, for å sikre bruken av veien til preparerte skiløyper om vinteren