Storstilt utbedring utført til en pris godt under budsjett

Rennebu kirke fyller 350 år i 2019  Foto: Gams

Nyheter

Rennebu kirke er landets eldste av i alt fem Y-formede kirker, bygget i 1669. Til neste år er det altså klart for storstilt kirkejubileum i Rennebu, og i jubileumsåret vil den fremstå oppgradert, både når det gjelder selve kirkebygget og kirkegården.