- Å ha noe å gå til betyr alt

Toril Tågvold Ytterhus, Arne Jørgen Skamfer, Jens Arne Tømmervold, Kristian Ytterhus, Gunnar Sneve og Laila Renate Dalborgskogen.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

60 Vekst-bedrifter rundt om i landet inviterte torsdag til frokost for å markere og skape blest rundt det å få bevilget flere arbeidsplasser til mennesker som er lettere psykisk utviklingshemmet.