Varsler store erstatningskrav

Advokat Ivar Chr. Andersskog, som representerer grunneierne som ønsker å brøyte Gjevilvassveiene, varsler store erstatningskrav.  Foto: Privat

Nyheter

Kommunen har mottatt 62 merknader på forhåndsvarsel om ekspropriasjon, og kampen om vinterbrøytet Gjevilvassvei og storstilt hytteutbygging i Gjevilvassdalen tilspisser seg.