Nå blir det gang- og sykkelvei langs E6

F.V. Jon Gunnes (V) – Stortingsrepresentant, Guro Angell Gimse (H) – Stortingsrepresentant og Anita Gilde (FrP) – Fylkesleder.   Foto: Foto: Stephen Ørmen Johnsen

Nyheter

I forbindelse med dagens statsbudsjett ble det klart at det settes av penger til gang- og sykkelvei på strekningen Driva-Hevle i Oppdal.

- Å sikre myke trafikanter har høy prioritet for denne regjeringen. Jeg er derfor glad for at disse strekningene skal gjennomføres, forteller leder av Trøndelag FrP Anita Gilde.

Samferdselssektoren i Trøndelag kommer godt ut i 2019 budsjettet, mener Høyre. Nye veier har fått tilsammen 5,4 milliarder, og setter i gang med veistrekningen Ranheim- Stjørdal i 2019. Det bebudes også oppstart på strekningen Melhus-Kvål.

Regjeringen setter av 80 millioner kroner til E6-prosjektet i Soknedal, (E6 Vindåsliene - Korporals bru), der arbeidene allerede er i full gang.

I tillegg til disse pengene er det lagt til grunn at det kommer inn 520 millioner kroner fra bompengeselskapet, ifølge fylkesoversikten for Trøndelag.

Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum med tilkobling til tettstedet gjennom et kryss sør for sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2020, skriver adressa.no.