Styrket innsats på rusfeltet

Nyheter

200 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 går til styrket innsats på rusfeltet. Av disse går 14,5 millioner til Trøndelag, hvor Oppdal får 206 763 kroner og Rennebu får 68 098 kroner.

- Styrket innsats mot de som sliter med rus er helt nødvendig. Vi har styrket det sosiale sikkerhetsnettet med denne store satsingen. Vårt mål er at flere løftes opp og at færre faller utenfor. Det er nødvendig hvis vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

Ingvill Dalseg sier at opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket og samordnet innsats på rusfeltet. Flere skal få hjelp og denne hjelpen skal være bedre tilpasset.

- I kommuneproposisjonen ble det varslet at 200 millioner kroner av vekst i frie inntekter skulle gå til opptrappingsplan for psykisk helse og rus. Det er en gladnyhet som kommer trønderske kommuner til gode.