I dag kommer skattelistene

Nyheter

I dag klokken 07.00 blir skattelistene for 2017 offentliggjort. Det betyr at alle kan gå inn på Skattetatens sider og sjekke inntekt og formue på naboen eller sjefen.

Siden 2014 har alle søk blitt loggført, slik at dersom du søker opp en person, vil det være synlig for den personen du søker på. For å søke i skattelistene må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene. Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned.

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Det er viktig å huske at skattetallene ikke viser reell lønn, men nettoinntekt etter fradrag (alminnelig inntekt før særfradrag), nettoformue og det som er betalt i skatt.

På opdalingen.no vil vi publisere topplistene på inntekt, formue og skatt i både Oppdal og Rennebu. Vi gjør også et uttrekk av personer i egne saker.