– Vi er ikke nok mennesker her i Oppdal

Richard Sandnes presenterte et strammere budsjett enn forventet.

Lokalpolitikerne i Oppdal overvar budsjettpresentasjonen.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Konstituert økonomisjef i Oppdal kommune, Richard Sandnes, orienterte tirsdag kommunestyret og de ulike utvalgene om budsjettjobben som er gjort. Han konkluderer med at Oppdal står i en mer gunstig situasjon enn mange andre trønderske kommuner, men rettet samtidig en advarende pekefinger til politikerne i sin utredning.

Hovedutfordringen er ifølge økonomisjefen at det rett og slett ikke er nok mennesker i Oppdal.

–Vi har en nedgang i folketallet, noe som medfører reduserte overføringer fra staten, sier han.

Sandnes forteller at Opdal har et stort budsjett, brutto er det snakk om 600 millioner kroner. I orienteringen kom det likevel frem at Oppdal kommune styrer mot et budsjettert underskudd på 5, 9 millioner kroner i 2021. Noe som naturligvis har ulike årsaker.

–Det er 1, 64 prosent dyrere å drive Oppdal kommune enn gjennomsnittskommunen. Vi er færre i arbeidsfør alder, og vi har færre innbyggere mellom 0–16 år enn gjennomsnittet. Vi har kort sagt større kostnader enn inntekter, og det må vi ta tak i. Jeg har varslet enhetslederne om at dette er noe vi må få kontroll på, sier han.

Sandnes innrømmer at man nå legger frem det svakeste budsjettet på lang tid.

–Realveksten i år og neste år er i minus, så det begynner å bli trangt, sier han.

Årsakene til at tallene også for 2018 og 2019 er såpass dårlige er selvsagt sammensatt. Men med glimt i øyet, peker Sandnes på lokalpolitikerne som "syndebukkene".

–Det er dere som har skylda. Den store demenssatsingen er bra, men det koster. Også barnevernstjenesten og det at vi ikke er nok arbeidskraft i kommunen koster. Vi må, spesielt innen helse og omsorg, leie inn folk, og det er dyrt, sier han.

For 2018 er det lagt inn nye investeringer på i alt 57 millioner kroner. Hoveddelen av disse pengene går til ny brannstasjon, der det alene er budsjettert med 47, 5 millioner kroner.

–Det er viktig å presisere at en god del av disse pengene finansieres utenfra, blant annet av Trøndelag brann- og redning, understreker ordfører Kirsti Welander.

Sandnes sier at kommunen drives bra, og at Oppdal har de beste forutsetninger for fremtiden.

–Men vi må ha god kontroll på kostnadene, understreker han enda en gang.

På spørsmål fra salen, om hvilke tiltak som kan gjøres for å øke innbyggertallet i Oppdal, svarer økonomisjefen slik;

–Det aller viktigste er å legge til rette for god næringsutvikling.