Dagens militære kolonner

  Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Onsdag 7. november forventes det militær trafikk i området Kyrksæterøra og langs E6 Oppdal – Berkåk, riksveg 3 Alvdal – Ulsberg, fylkesveg 30 Tynset – Tolga, fylkesveg 65 Rindal – Surnadalsøra, fylkesveg 26 Sømådalen – Tolga, fylkesveg 28 Sømådalen – Os og fv. 665 Tylldalen – Tynset.

Statens vegvesen ber alle trafikanter kjøre ekstra forsiktig i disse områdene. Vær oppmerksom på militær aktivitet, senk farten og følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

 Militære kolonner:

 • 2 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros, kl. 23.59 – 02.37
 • 1 kolonne fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 08.00 – 09.48
 • 6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 17.00 – 21.48
 • 2 kolonner fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 00.39
 • 7 kolonner E6 Hjerkinn – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 03.00
 • 1 kolonne rv. 3 Rena Tynset, kl. 07.00 – 10.09
 • 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Fiborgtangen, kl. 07.00 – 18.27
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Alvdal, kl. 08.00 – 13.51
 • 14 kolonner fv. 31 Feragen – Vauldalen, kl. 12.00 – 17.06
 • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 leinstrand – Orkanger, fv. 710 Orkanger - Ørland, kl. 06.00 – 12.08
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 09.30 – 11.46
 • 2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren - Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)
 • 16 kolonner rv. 3 Tynset – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 08.00 – 16.49
 • 1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.41
 • 4 kolonner rv. 3 Tynset – Rena, kl. 11.00 – 19.57
 • 1 kolonne E39 Kristiansund – Leinstrand, E6 Leinstrand - Værnes, kl. 15.00 – 19.19
 • 7 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 05.20
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10
 • 17 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 12.30 – 17.18
 • 1 kolonne E6 Frigård – Berkåk, kl. 09.30 – 10.51
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fremo, kl. 09.00 – 09.58
 • 1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.26
 • 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes, kl. 09.30 – 11.44
 • 4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 12.00
 • 1 kolonner E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 10.00 – 15.06
 • 1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 18.45 – 21.06
 • 2 kolonner E6 Værnes – Bjugn, kl. 06.00 – 10.41
 • 2 kolonner E6 Bjugn – Værnes, kl. 11.00 – 16.48
 • 1 kolonne fv. 700 Løkken Verk – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Frigård, kl. 17.00 – 19.00