Snart starter tilbaketrekningen

En M1 Abrams stridsvogn transporteres i en militærkolonne.  Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Nyheter

I dag (onsdag) avsluttes feltøvelsen under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Om lag 9500 militære kjøretøy skal nå ut av landet igjen. Det skjer langs de samme vegene som under transporten inn i landet, men over langt kortere tid.

Transporten inn pågikk over åtte uker, mens returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn. Statens vegvesen ber trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.

Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. Fram til 10. november vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal.

Deretter skal kjøretøy og annet materiell fraktes til Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen for videre transport med skip. Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene, 400 av dem til Borg havn i Fredrikstad. Dette vil pågå fram til begynnelsen av desember.

Søk trafikkinformasjon og beregn ekstra kjøretid

Statens vegvesen forventer forsinkelser i trafikken i forbindelse med returtransporten.

 - De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk. Det betyr at det kan forventes forsinkelser på de berørte vegene, sier beredskapsrådgiver Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen Region midt. 

Løkhaug oppfordrer trafikantene til å følge med på Statens vegvesens nettsider for daglig informasjon om trafikkavviklingen.

- Og lytt til radio under kjøreturen, sier han.

Fram til 15. november anbefaler Statens vegvesen at trafikantene velger E6 Gudbrandsdalen framfor riksveg 3 Østerdalen hvis man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Vær ekstra oppmerksom

Alle militære kolonner er merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke skal forstyrres eller hindres.                       

- Vi fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste, sier seksjonsleder Hans Olav Halvorsen i Statens vegvesen Region øst.

Statens vegvesen ber om at sivile og militære trafikanter er oppmerksomme på hverandre.

- Vårt hovedinntrykk så langt er at både sivile og militære trafikanter har vært tålmodige og tatt hensyn til hverandre. Det er vi glade for. Vi håper at dette fortsetter under hjemtransporten, sier Halvorsen.

Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer.

- Vegtrafikksentralene våre overvåker vegnettet kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi samarbeider tett med både politiet og Forsvaret, sier Halvorsen.  

Vær, føre og uforutsette hendelser vil kunne påvirke vil kunne påvirke trafikkavviklingen.