132 bygninger i skredfare: - Folk trenger ikke være redde

Senioringeniør i NVE, Andrea Taurisano, presenterte resultatene av skredfareutredningen.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

NVE leverte fredag rapporten med deres skredfarevurderinger for 11 utsatte områder i Oppdal til kommuneadministrasjonen. Der kommer det fram at det ligger 103 hytter og 29 boliger innenfor faresonen for 1000-årsskred i Oppdal kommune.

Representanter for den store NVE-delegasjonen som fredag var til stede, fortalte først litt om hvordan NVE jobber, hvordan de har gått fram for å gjøre disse skredfarevurderingene og hvilke kriterier som ligger til grunn for dem.

- Det er ingen kokebok med oppskrifter som vi kan følge i dette arbeidet. Mye av dette gjøres ved bruk av skjønn og tolkning av landskapet. Eneste solide fakta vi har til å jobbe ut ifra, er selve terrenget, sier senioringeniør Andrea Taurisano.

Det var Taurisano som presenterte resultatene av det flere måneder lange prosjektet, hvor NVE har vurdert skredfaren i 11 områder, bestående av flere av Oppdals bratteste fjellsider - Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nautshaugen, Storlidalen, Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.

NVE mener det ikke er en eneste hytte eller bolig i Oppdal som ligger i faresonen for 100-årsskred. Alle de 100 hyttene som er i fare, ligger kun i faresonen for 1000-årsskred.

Vurderingene er gjort ved hjelp av befaringer til fots, i bil og ved hjelp av dronebilder.

Rundt Oppdal sentrum, har blant annet Hovden blitt vurdert. Totalt ligger seks hytter, samt skianlegget, innenfor faresonen for 1000-årsskred i området ved Skjørstadhovden.

- Skianlegget der preger landskapet på godt og vondt, når det gjelder skredfare. Det er hugget ned en del skog på ene sia for å få plass til skiløyper og heistrasé. Så lenge de preparerer snøen, så reduserer det faktisk til en hvis grad sannsynligheten for utløsing av snøskred. Samtidig er det flere småskrenter i området, hvor både steinsprang og snøskred er aktuelle. En av skrentene ligger over bebyggelsen ved Håggån. Det ligger noen temmelig store steinblokker der, som er helt separert fra resten av fjellet. Det ser ut til at de ligger noenlunde okay, men de er ikke fast forankra i fjellet, så før eller senere så skal disse ned.

På Lønset er det langt flere byggverk som er innenfor faresonen: hele 14 boliger og 10 hytter ligger her i faresonen for 1000-årsskred. Senioringeniør Andrea Taurisano i NVE avdramatiserer tallene.

- Det å bo innenfor faresonen for 1000-årsskred er på ingen måte ensbetydende med at du skal være redd. At det ligger 14 boliger og 10 hytter innenfor 1000-årsfaresonen for skred, betyr ikke at det er 14 familier og 10 hytteeiere som nå må flykte for livet. Kravene for ny bebyggelse i Norge er svært strenge. I alle alpelandene og på Island går grensa ved 300-årsskredfare. Her er det snakk om 1000-årsskred. Disse boligene og hyttene ligger sannsynligvis godt utafor det som regnes som faresoner i Sveits, Italia, Østerrike og på Island. Befolkningen på Lønset kan fortsette å sove rolig om nettene.

Det er ingen hytter eller boliger i Oppdal som regnes for å ligge innenfor faresonen for 100-årsskred.


Oversikt over hvor NVE mener det er fare for skred ser du under:

I Oppdal sentrum (Skjørstadhovden) ligger seks hytter samt Hovden skianlegg hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

På Lønset ligger 14 boliger og ti hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Støltverråa ligger 15 hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Landlaupet ligger to boliger og 12 hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Stenbueng ligger fem hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Nausthaugen ligger en bolig og tre hytter innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Innerst i Storlidalen ligger en bolig og en hytte innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Klevgården ligger fem boliger innenfor faresonen for 1000-årsskred.

På Engan ligger fem boliger og en hytte innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Nestavollan ligger en bolig innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Ved Skarvatnet ligger 50 hytter og 5-6 hyttetomter innenfor faresonen for 1000-årsskred.