Vindkraft gir arbeidsplasser i Rennebu

Fire stillinger med krav til høyere utdanning lyses nå ut.

Ordfører Ola Øie og energidirektør i Trønderenergi, Tormod Eggan.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Energidirektør i Trønderenergi, Tormod Eggan, kan ikke huske sist det ble utlyst fire stillinger i Rennebu, der kravet til søkerne er høyere utdanning.

Lokale arbeidsplasser

Energikonsernet søker nå etter ny produksjonsplanlegger, ny operativ tekniker innen samband og datakommunikasjon, en ingeniørrelatert stilling innen vassdragsteknikk, samt en HMS-rådgiver, alle med oppmøtested Berkåk.

–Begrepet høykompetanse liker jeg egentlig ikke, for det kan fort virke ekskluderende. Stillingene vi nå lyser ut, krever i utgangspunktet høyere utdanning, dette etter formelle krav fra myndighetene. Men vi ønsker også søknader fra dem som har typisk fagbrev kombinert med erfaring og/eller teknisk fagskole, sier han til Opdalingen.

Det er selskapets formidable satsing på vindkraft i Roan, som nå utløser behovet for flere arbeidstakere ved sentralen på Berkåk.

– Over sytti turbiner i Roan skal styres, overvåkes og omsettes gjennom produksjonssentralen her på Berkåk. Med den planlagte veksten innenfor vindkraft, nærmer vi oss nå en total omsetningsverdi gjennom produksjonssentralen på Berkåk på en milliard kroner årlig, sier Eggan.

Synergi vann - vind

Myndighetene stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet knyttet opp mot produksjonsanleggene, og dette, kombinert med det økte volumet innen vindkraft, gjør at organisasjonen både på Berkåk, i Trondheim og på Fosen må styrkes.

–Vi har en lang og stolt vannkrafthistorie, og er nå i stor vekst innenfor utbygging og drift av vindkraft. Dette betyr ikke at vi glemmer vannkraftvirksomheten vår, snarere tvert om. Det vi får til med satsingen på vindkraft, skyldes det vi har fått til innen vannkraft, og har ikke vært mulig uten den erfaringen vi har innen vannkraftorganisasjonen vår. her snakker vi altså om synergi mellom vann og vind, sier Eggan.

– Viktig for Rennebu

Hjørnestensbedriftens satsing er god musikk i ordførerens ører.

–Det som skjer på Fosen, og bedriftens ambisjoner for videre vekst, gir ringvirkninger og viser hvor viktig Trønderenergi er for Rennebu, . Aktivitet genererer aktivitet, sier Ola Øie.

Tormod Eggan er også opptatt av at den satsingen hans egen bedrift gjennomfører, skal vise at Rennebu er en attraktiv kommune å drive næring i, og at det forhåpentligvis gir ringvirkninger til øvrig næringsutvikling i Rennebu.

–Da er det utrolig viktig med et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv, understreker han.