- Det er svært viktig at vi nå finner det riktige driftsnivået

Ola Øie sier at både administrasjon og politikere har tatt inn over seg at ting må gjøres på en annen måte enn før.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 ble tirsdag behandlet i Rennebu formannskap. Ordfører Ola Øie understreker at det er tverrpolitisk forståelse for den økonomiske situasjonen i kommunen.